Netværk

Udvalg

Areal og Regler

Nyheder og projekter

Foreningen Naturplejenet MidtVest arbejder på at skabe et lokalt netværk mellem alle interessenter af naturpleje. Til opstart er der søgt projektmidler, som vi på bedstevis skal bruge på at danne et solidt netværk, hvor der blandt andet vil sættes gang i temamøder, indsamling af lokalviden, evt. opstart af materieludlejning, mentor ordninger m.m. Hvad der arbejdes videre med afhænger af medlemmernes ønsker. Vi er i øjeblikket i gang med både afholdelse af temadage og opstart af andre projekter.
Nyheder
Temamøder
Økonomi i naturpleje
Naturprisen 2016

Naturprisen 2016

Stor naturpris til Hellerød Kær Naturplejeforening

 

Prisen er en anerkendelse for foreningens arbejde med genopretning og naturpleje i rigkæret Hellerød Kær på Thyholm.

  1. Juni Fondens NATURPRIS 2016 er for første gang uddelt og gik til Hellerød Kær Naturplejeforening, der har arbejdet for genopretning og naturpleje i rigkæret på Thyholm. Prisen er på 150.000 kr. og blev overrakt tirsdag den 17. januar 2017 på Plantekongressen i Herning.

”Naturprisen går til et projekt med en bemærkelsesværdig høj naturmæssig værdi. Det op mod 40 hektar store ekstremrigkær på Thyholm i Limfjorden rummer i dag mere end 150 forskellige arter af kærplanter i en mosaik af forskellige kærtyper,” lyder det i indstillingen til prisen, som fortsætter:

”Uden Naturplejeforeningens indsats ville kæret med dets rige naturindhold være helt eller delvist forsvundet. Nærmest i ”sidste øjeblik”, i 2005, igangsatte kærets lodsejere en omfattende indsats, der siden har ført til genopretning og naturpleje af rigkæret. Hvis der var flere som lodsejerne i Hellerød Kær Naturplejeforening, så ville den danske natur ikke være så trængt.”

 

Læs mere
Temamøder

Temamøder

8. juni 2016. 1. Besøg på Kjærgårdsmøllevej 22, Overdrev, eng og rigkær

7. sep. 2016. 2. Besøg på Kjærgårdsmøllevej 22, Overdrev, eng og rigkær

 

Læs mere
Økonomi i naturpleje

Økonomi i naturpleje

Den 22. april afholdt vi temaaften om emnet med hvordan vi kan forbedre økonomien i naturpleje.  – Det er ikke nok at begrænse omkostningerne, hvis der ikke er nogen indtægter. Der skal være indtægter fra de arealer vi afgræsser, og vi skal undgå at byde mere for arealerne end at det giver dyreholdene en indtjening for arbejdet. Se oplæg ved at følge linket og øvrige materiale om emnet.

Læs mere