Netværk

Udvalg

Areal og Regler

Nyheder og projekter

Foreningen Naturplejenet MidtVest arbejder på at skabe et lokalt netværk mellem alle interessenter af naturpleje. Til opstart er der søgt projektmidler, som vi på bedstevis skal bruge på at danne et solidt netværk, hvor der blandt andet vil sættes gang i temamøder, indsamling af lokalviden, evt. opstart af materieludlejning, mentor ordninger m.m. Hvad der arbejdes videre med afhænger af medlemmernes ønsker. Vi er i øjeblikket i gang med både afholdelse af temadage og opstart af andre projekter.
Nyheder
Temamøder
Økonomi i naturpleje
Lemvig Marked & Dyrskue 2018

Lemvig Marked & Dyrskue 2018

I weekenden deltog Naturplejenet med en stand på Lemvig Marked & Dyrskue. Formand Frede Stefansen havde lavet en flot stand og var der lørdag. Søndag var Ida Hesel og Søren Odgaard på standen. Der var snak med folk, der kom forbi om natur og naturpleje i Danmark, og Vesterhavsoksen havde været så flinke igen at sponsorere spegepølser til lodtrækning ved deltagelse i vores spørgeundersøgelse http://www.vesterhavsoksen.dk/

Læs mere
Temamøder

Temamøder

8. juni 2016. 1. Besøg på Kjærgårdsmøllevej 22, Overdrev, eng og rigkær

7. sep. 2016. 2. Besøg på Kjærgårdsmøllevej 22, Overdrev, eng og rigkær

 

Læs mere
Økonomi i naturpleje

Økonomi i naturpleje

Den 22. april afholdt vi temaaften om emnet med hvordan vi kan forbedre økonomien i naturpleje.  – Det er ikke nok at begrænse omkostningerne, hvis der ikke er nogen indtægter. Der skal være indtægter fra de arealer vi afgræsser, og vi skal undgå at byde mere for arealerne end at det giver dyreholdene en indtjening for arbejdet. Se oplæg ved at følge linket og øvrige materiale om emnet.

Læs mere