Besøg ved Flynder Sø

Den 15. juni 2015 besøgte vi hedearealerne ved Flyndersø. Der var både helårsgræsning med højlandskvæg og sommergræsning med får.

Hjelhede fonden driver selv arealerne og har solgt græsningsretten ud til kvægholderne. Området blev indhegnet for at par år siden i samarbejde med Holstebro kommune for at skabe et større variation. Der er ikke meget næring at finde på arealerne, så dyreholderne får penge for at gøre arbejdet. Der er ikke meget kødproduktion på kvæget. Fårene indgår i en større drift, hvor de flyttes gennem hele sæsonen, så det højest sandsynlig presses og taber sig lidt på disse hedearealer, men kommer senere på mere produktive afgræsningsarealer, så de kan tåle en mindre vægttab. Kvæget gik på ca. 60 ha hele året, dog blev der hentet kvæg til slagtning om efteråret, samt nogle om på stald, så græsningstrykket var lavere om vinteren. Der var efter de få år med afgræsning ikke så meget forskel mellem sommergræsning og vintergræsning endnu.

Emnet for denne tema og debat aften handlede både de forskellige afgræsningstyper, men også hensynet til Jagt. I forbindelse med indhegning af arealerne, var der ikke taget særlig hensyn til jagten. Der var ingen krondyr i området, hvilket måske skyldes besøgsantallet ved museet Hjeld Hede. Det er hovedsageligt rådyr, dådyr, harer samt fugle i området. Kvæghegnet var ikke oplevet som nogen hindring for vildtet og i det fennerne var meget store var der stadig god plads til vildtet. For oftest flyttede rådyrene sig når kvæget kom og trak ud igen når kvæget bevægede sig et nyt sted hen. Fårehegnene virkede som en større bariere for rådyrene, da passagen var mere begrænsende. Der var ikke hegnet ned til søen, hvor der også var lidt pilekrat med skygge og skjul for vildtet.

Der var ikke oplevet en nedgang i antal vildt der blev skudt fra jagtkonsortiet, som desværre ikke kunne deltage.

Hedearealerne var meget ensformige og nok også præget af tidligere afpudsninger. Der var lavet enkelt afskrældninger i området, for at forynge hedearealet. Der kunne være indtænkt flere tiltag for vildtet og en større dynamik i området. Hegnet kunne være sat ind i skoven, for at give skjul til vildtet inde i fennen og lave en større variation ved skovbrynet. Dog ville dette også være mere besværligt ved opsætning. D kunne være lavet mere variation inden på heden med områder med ene og andet krat. Det er ikke usandsynligt at dette vil komme med årene med afgræsning. Det er væsentligt at være opmærksom på højden af hegnet, for at begrænse hegnets barierer effekt. Det havde været en fordel for områdets værdi som jagtområde, hvis jægerne på et tidligere tidspunkt var involveret i projekteringen. Det blev opfordret at gøre i lignende projektet, da jægerne oftest kender til vildtets færden og bevægelsesområder. Derfor vil det være muligt at sætte hegnet med hensyn til dette og give en mere blid forandring.

Kvæget gik på ca. 60 ha hele året, dog blev der hentet kvæg til slagtning om efteråret, samt nogle om på stald, så græsningstrykket var lavere om vinteren. Der var efter de få år med afgræsning ikke så meget forskel mellem sommergræsning og vintergræsning endnu.