Så er vi igang

Holstebro kommunes indsats i naturpleje og Generalforsamling 2015

Den 26. marts blev der afholdt generalforsamling og den siddende bestyrelse og suppleanter blev genvalgt. Generalforsamlingen blev afholdt i passende tempo, så der var god tid til at høre om udvalgenes arbejde.
Her under kan du se referatet fra aften og oplægget fra de enkelte udvalg.

Efter kaffen underholdt Torben Høj Nielsen fra Holstebro kommune om deres indsats i naturplejen.

 

Referat generalforsamling 2015 Naturplejenet MidtVest

oplæg til generalforsamlinger 2015