Inspirationsmøde og generalforsamling 2016

Den 10. marts var medlemmerne og andre interesserede inviteret til generalforsamlingen med følgende relevante emner .

Vi takker Naturstyrelsen Vestjylland for husly og kaffe.

I løbet af aften komme vi omkring følgende temaer

  • Hvad har vi fået ud af at være med i naturplejenetværket

Tina Pedersen fra Struer kommune fortalte om klokkeblomstens kamp mod gyvel og hvordan netværket havde løst et stort problem for Struer kommune

Se oplægget her  Netværks udbytte

  • HNV-score, hvad betyder det for vores økomoni

Hvad har de lokale kommuner gjort for at ændre HNV og hvad kan vi gøre i fællesskab for at ændre uligheden på tilskud til natur i DK? (Birthe Thordahl)

Se oplægget her: HNV-score

  • Tilskudsfodring i naturområder kan det lade sig gøre?

Erfaringer fra Irland og Australien, hvor afgræsningen er blevet bedre med tilskudsfodring. Netværkets bud på et dansk projekt med tilskudsfodring til fordel for natur og kvæg. (Helle Kalkrup)

Se oplægget her: Tilskudsfodring_Helle

  • Geoparken Vestjylland, hvad er det?

Kan vores netværk drage nytte af kommunernes satsning på at danne en Geopark, og kan vi udnytte dette koncept i vores produkter. (Thomas Holst Christensen)

Se oplægget her 160310_THOC_PP_Geopark_Vestjylland_Naturplejenet_MidtVest

Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen foregik i ro og orden velstyret af dirigenten Ole Jakobsen.

Formanden gennemgik en længere årsberetning og perspektivering af fremtiden.

Se referatet her.

20160310 referat fra generalforsamling 2016