Naturplejelinks

Her kan du finde links til andre relevante sider, foreninger eller projekter om naturpleje.

Du kan desuden også finde links til sider, der forklarer dig om regler for naturpleje og muligheder for tilskud.

Har du et projekt, eller er du involveret i en forening, som kan være relevant for andre, er du velkommen til at kontakte os og sende et link eller en kort beskrivelse.

Kontakt os her

Græsning.dk

Udveksling af dyr og arealer kan ske via denne hjemmeside, som er et initiativ fra Kødkvægsforeningen Himmerland og Agri Nord i fællesskab. Det er landsdækkende, og der opfordres til at bruge dette forum til udveksling af dyr og arealer.

Gå til hjemmesiden

Får til Kanten

En forening i Lemvig kommune, som arbejder med at leje naturområder og dyr til afgræsning. De laver det administrative arbejde, tilser dyr og laver arrangementer.

Gå til hjemmesiden

Natur.dok - Aarhus Universitet, DCE

Aarhus Universitet har oprettet en database, hvor private lodsejere kan dokumentere deres naturforvaltningsaktiviteter.

Gå til hjemmesiden

Plejegræs.dk - NaturErhvervsstyrelsen

NaturErhvervsstyrelsen har udgivet hjemmesiden plejegræs.dk til dig, der laver pleje af græs- og naturarealer med tilskud.

Her kan du:

  • Se videoer, der fortæller dig om kravene i ordningen Pleje af græs- og naturarealer
  • Læse om hvad du må – og ikke må
  • Læse om hvad du skal gøre på bestemte tidspunkter af året
  • Få gode råd, når du tegner sit tilsagnsareal ind
  • Se dine muligheder for at søge dispensation, hvis dit areal stå under vand eller lignende

Gå til hjemmesiden

Naturplejeportalen - Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har en hjemmeside for dem, der tilrettelægger og udfører naturpleje.

Her kan du bl.a. finde viden om:

  • Hvad er naturpleje
  • Hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du går i gang
  • Forskellige metoder til pleje
  • Hvilke plejebehov forskellige naturtyper har
  • Hvordan man udfører pleje, der tilgodeser forskellige arter eller kommer problemarter til livs

Gå til hjemmesiden

Litteratur om naturpleje - Miljøstyrelsen

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde litteratur om naturpleje udgivet af Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen samt af den tidligere Fredningsstyrelse.

Gå til hjemmesiden