Nyhedsarkiv

 

Udveksling af arealer og dyr kan ske via hjemmesiden graesning.dk, som er et initiativ af Kødkvægsforeningen Himmerland og Agri Nord i fællesskab. Det er landsdækkende og det opfodres til at bruge dette forum til at udveksle arealer og dyr.

Se mere på graesning.dk

NaturErhvervstyrelsen har udgivet ny mobilvenlig hjemmeside

Ny mobilvenlig hjemmeside om tilskud til naturpleje

NaturErhvervstyrelsen kan nu præsentere hjemmesiden plejegræs.dk til dig, der laver naturpleje med tilskud.
Publiceret 2. juni 2016

Plejegræs.dk er særligt målrettet landmænd, der har tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Vi har haft fokus på, at det skal være nemt at bruge plejegræs.dk. Hjemmesiden er tilpasset, så den er nem at bruge på mobilen, også når du er ude at se til dine dyr.

plejegræs.dk kan du:

  • Se videoer, der forklarer dig om kravene i ordningen Pleje af græs- og naturarealer.
  • Læse om hvad du må – og ikke må.
  • Læse om hvad du skal gøre på bestemte tidspunkter af året.
  • Få gode råd når du tegner dit tilsagnsareal ind.
  • Se dine muligheder for at søge dispensation, hvis dit areal står under vand eller lignende.

Kom til gratis temadage og infomøder om naturpleje

Temadag: Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje

På denne temadag får du svar på en række spørgsmål om tilskudsregler i forhold til naturpleje, og vi snakker om muligheder, udfordringer og effekten af at udføre naturpleje. Om eftermiddagen besøger vi landmænd, der laver naturpleje på forskellige typer naturarealer.

Målgruppe: landmænd med særlig interesse for naturpleje.

Vælg hvilken temadag, du vil deltage i:

2. juni 2016: Kolding Herreds Landbrugsforening, Kolding
7. juni 2016: Landbo Limfjord, Skive
16. juni 2016: Centrovice, Vissenbjerg
20. juni 2016: Skillingbro Naturskole, Skørping
20. september 2016: Agrovi, Hillerød
4. oktober 2016: Sønderjysk Landboforening, Vojens

Alle dage kl. 9.15-16.00.

Fra juni til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.

Arrangementerne omfatter både temadage og infomøder. Der er arrangementer for såvel landmænd som rådgivere. Du vil, uanset hvilken dag du vælger at deltage på, få mulighed for at få opdateret din viden om tilskud til naturpleje, høre eksempler på landmænds praktiske erfaringer med naturpleje og få mere at vide om, hvordan overtrædelser af reglerne kan undgås. Der vil være faglige oplæg, og på temadagene også besøg hos landmænd som udfører naturpleje.

Deltagelse i arrangementerne er gratis og udbydes i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen.

Tilmeld dig via nedenstående links, så du er sikker på at komme med til nogle inspirerende arrangementer.

Nyt katalog med 20 veje til pleje af værdifulde naturarealer

NaturErhvervstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og Naturstyrelsen er klar med et nyt katalog, der løser nogle af de udfordringer, lodsejere møder, når de vil pleje værdifulde naturarealer.

NaturErhvervstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og Naturstyrelsen vil gøre det enklere og mere rentabelt for landmænd at sætte kreaturer ud for at pleje naturen. Derfor har styrelserne og landbrugsorganisationen sammen fundet 20 veje, der kan gøre det mere attraktivt for flere landmænd at lave naturpleje på græsningsarealer med høj naturværdi. Det skal blandt andet ske gennem mere gennemskuelige regler og højere tilskud.

I takt med landbrugets udvikling har det ofte ikke kunnet betale sig for lodsejere at afgræsse eller tage høslæt på ekstensive græsarealer. Det skyldes eksempelvis, at økonomien ikke hænger sammen, arealerne er for små, ligger for langt fra bedriften eller ikke giver nok foder til dyrene.

Dermed får nogle værdifulde naturarealer ikke den pleje, der er behov for, og så risikerer sjældne orkideer at blive overskygget af buske og krat, mens sommerfugles, agerhøns’ og salamanderes levesteder er i fare for at forsvinde.

Naturpleje som driftsgren
Den udvikling skal det nye katalog ”Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever” være med til at forebygge.

– Mange landmænd gør i dag en stor indsats for at passe på den helt særlige natur, vi har, og mange vil gerne gøre mere. Vi skal i højere grad arbejde med at udvikle naturpleje som en driftsgren, for det vil gavne både landbruget, naturen og vores mange truede og sjældne dyr og planter, siger skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Nye tiltag er allerede sat i værk
I NaturErhvervstyrelsen har man allerede udrullet en væsentlig del af katalogets tiltag, så landmænd kan benytte de nye muligheder i forbindelse med årets ansøgning om landbrugsstøtte og landdistriktsstøtte.

– Vi har sørget for, at landmanden får højere tilskud til afgræsning af arealer, hvor han ikke kan få den almindelige hektarstøtte. Samtidig er der mere fleksibilitet i reglerne, og vi har lempet sanktioner, hvis en landmand overtræder reglerne. Det er forhåbentligt et stort skridt på vejen mod at få flere landmænd til at lave naturpleje på arealer med høj naturværdi, og vi kan allerede nu sige, at interessen for de nye tilskudsmuligheder er stor, siger enhedschef Steen Bonde fra NaturErhvervstyrelsen.

Løsningerne i kataloget spænder bredt og rummer helt konkrete tiltag, som at det er blevet muligt at tilskudsfodre kalve under tilskudsordningen til afgræsning, men også tiltag som har fokus på at styrke fortællingen og fagligheden omkring ekstensiv naturpleje og de udfordringer, der ligger i naturpleje af forskellige naturtyper.

Landmænd som naturforvaltere
I Landbrug & Fødevarer har man længe haft fokus på naturpleje.

– Det er rigtig godt, at der kommer fokus på området. Det har vi arbejdet for længe, og det er vigtigt, at arbejdet nu bliver fulgt op med konkrete initiativer, så naturpleje for alvor kan blive en driftsgren. Landmændene er nogle af vores største naturforvaltere, og derfor er det helt afgørende, at det i langt større grad gøres attraktivt at eje og pleje naturen – også i de tilfælde, hvor det sker side om side med en intensiv landbrugsproduktion, siger Vand & Natur-politisk chef Anders Panum Jensen fra Landbrug & Fødevarer.

På flere områder arbejder styrelserne og Landbrug & Fødevarer videre med katalogets anbefalinger for at finde nye konkrete og enkle løsninger, så blandt andet flere dyr kan komme i spil og udføre naturpleje.

Læs kataloget: ”Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodejere og dyreholdere oplever” 

Nye regler for de nye tilskudsordninger i 2015

Det er her muligt at se en kort gennemgang af de nye regler med pleje af græs og natur.

Nye ordninger

Du skal være opmærksom på at de nye regler kun gælder for de ordninger du indgår i 2015, alle andre ordninger følger de regler og kontrolformer som de blev indgået under.

Kontakt os hvis du er i tvivl eller din planteavlskonsulent.

Seges vil i år afholde temadag i hver region, hvor der bliver informeret om reglerne og der bliver besøg i felten og mulighed for at se praktiske eksempler. Vi vil løbende holde øje med hvornår det bliver i Midt og vestjylland.

Har du brug for hjælp til at ansøge om arealtilskud?

Naturehverv har gjort det mere bruger venligt ved at lave vejledninger som film til udfyldelse af fællesskema og kortet

se hjemmesiden her

Tag med naturbussen og bliv klogere på naturpleje

Se referat fra turen med naturbussen den 3. sep. 2014, hvor der var meget erfaringsudveksling om den praktiske håndtering under temadage.

 

Temadag om tilskud til pleje af græs og naturarealer

Videnscentret for Landbrug holder en temadag den 25. september 2014  om hvordan naturarealer plejes også i forhold til tilskudsreglerne. se mere her