Naturplejenet MidtVest

Foreningens formål:

Foreningens formål er at styrke naturplejen i det midt og vestjyske område. Således at naturarealer opnår en optimal afgræsning til fordel for en større biodiversitet, og at der sikres gode vilkår for de afgræssende dyr, samt at naturplejen kan ske på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Foreningens formål søges opfyldt ved blandt andet at arbejde for/med

–          Bedre vilkår for naturplejere

–          Erfaringsudveksling om naturpleje og dyrehold

–          Samarbejde mellem jordbesidder og dyreholder om naturplejeindsatser

–          Samarbejde med relevante myndigheder og organisationer i det midt og vestjyske område.

–          At komme i høring ved relevante projekter med naturgenopretning og naturpleje.

–          Styrke og udbrede kendskabet til naturpleje.