Støttet af

Udover opstart har følgende støttet eller givet tilsagn om støtte til et eller flere projekter:

 15. juni fonden logo  

lemvigegnens landboforening

 

 

Støtte fra kommuner og Naturstyrelsen

Netværket er støtte af følgende styrelser og kommuner ved at bidrage med inputs til temamøder, udvalgsmøder og ideoplæg til videreudvikling:

Naturstyrelsen Vestjylland

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Struer kommune

Lemvig kommune

Holstebro kommune

 

 

Opstart af netværket

Netværket er startet op med støtte fra NaturErhvervstyrelsen som et planlægningsprojekt under Natur- og Miljøprojekter. Styrelsen har støttet med 75 % og de resterende 25 % har 15. Junifonden givet tilsagn om.

Projektet havde til formål at skabe et lokalt netværk og informationsforum mellem interessenter inden for naturpleje, som vil sikre, at plejekrævende naturarealer kan opnå en optimal afgræsning til fordel for en større biodiversitet i Vestjylland.

Effekten af projektet var skabelsen af et netværk. Netværket skal blandt andet sikre en fremadrettet kontakt mellem plejekrævende naturarealer og dyreholdere, at der skabes grobund for at nogen tør satse på naturpleje som driftsgren, skabe større viden om hvordan et naturareal skal plejes og meget mere.

Natur og ehverv -Logo til hjemmeside

Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

15. juni fonden logo