Hvordan får vi økonomi i vores naturpleje

Fokus på temadagen var, hvad kan vi gøre for at få en bedre økonomi i arbejdet med naturpleje. Der var ialt 22 deltager, som sugede til sig af gode råd, og der var en god debat om de udfordringer, som mange sidder med. Nedenunder er debatten opsummeret i forhold til de økonomiske perspektiver. Som Jens Ole nævnte: Der skal jo være nogle indtægter for at der skabes overskud, det er ikke nok at begrænse udgifterne.

Hvad kan vi gøre på indtægtsiden:


 

Hver enkelt:

Fokus på hvor pengene skal komme fra – arealer eller kød eller begge dele

Mindske risikoen

Kvaliteten af kødet – Arbejde på forbedringer

Fællesskab

– Brug for redskaber til at beregne økonomi i naturpleje

– Bedre afsætning og distribution (bakke op om smag på landskabet)

-Fælles stalde  til færdigfedning

– Agroturisme


Vigtige ting

Profesionelt udstyr

Hegningsmuligheder – generelt udnyt alle tilskudsmuligheder

Indlæg fra oplægsholderne

 

Jørgen Blazejevich, Storå Lam Hvordan får man økonomi i Naturplejen med husdyr

Nina Svanborg, Får til kanten: Nina Naturpleje.net 22. april 2015.1

Niels Ole Hededal, Lindbjerg Dexter: Lemvig 22.april 2015

Helle Sievertsen, Nationalpark Thy: 20150422 – Afsætning, stude, mørhed, jysk kvæg – med økonomisk perspektiv